Περιστατικά

# Αμεση αποκατάσταση μεσοδόντιου κενού τομέων άνω, με σύνθετες ρητίνες

# Κλείσιμο διαστήματος μεταξύ κεντρικών τομέων άνω με σύνθετη ρητίνη

# Εμφράξεις προσθίων άνω με σύνθετες ρητίνες

# Λεύκανση δοντιών με Laser

# Αποκατάσταση χαμόγελου με λεύκανση δοντιών με Laser και εμφράξεις σύνθετης ρητίνης

# Αμεση αποκατάσταση χαμόγελου με όψεις σύνθετης ρητίνης

# Αμεση αποκατάσταση σχήματος δοντιών με σύνθετη ρητίνη

# Εκτομή χαλινού με Laser

# Αφαίρεση τερηδόνας με Laser και έμφραξη σύνθ. ρητίνης 1

# Αφαίρεση τερηδόνας με Laser και έμφραξη σύνθ. ρητίνης 2

# Προετοιμασία με Laser και ανασύσταση δοντιών με σύνθετη ρητίνη

# Αποκατάσταση χαμόγελου με στεφάνες μεταλλοπορσελάνης

# Αμεση αποκατάσταση ασυμετρίας χαμόγελου με όψεις σύνθετης ρητίνης

# Αποκατάσταση χαμόγελου σε προφίλ

# Αποκατάσταση πλαγίου και κεντρικού τομέα άνω με ολοκεραμικές στεφάνες

# Αποκατάσταση χαμόγελου με στεφάνες μεταλλοπορσελάνης

# Εμφυτεύματα: Μονόπλευρη έλειψη κάτω οπισθίων δοντιών

# Εμφυτεύματα: Αποκατάσταση έλειψης μεμονομένου δοντιού

# Αποκατάσταση έλειψης προγομφίου άνω με εμφύτευμα

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000

# 000